Koukej, má na tváři jizvu!

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice přijetí dětí odlišného vzhledu v kolektivu mateřské školy.

Problematika rozvíjení mezilidských vztahů v předškolním věku. Přijímání dětí odlišného vzhledu (ekzém, mateřské znaménko, jizva apod.) kolektivem předškolních dětí v mateřské škole. Příprava dětí na přijetí odlišného kamaráda - práce učitelky - vysvětlení pomocí příběhů či pohádek. Nutnost spolupráce s rodiči - upozornění personálu MŠ. Předcházení krizovým situacím po nástupu dítěte do školky, včasný zákrok při konfliktu (nevhodné poznámky či posmívání), využití metody vyzdvižení kladných vlastností dítěte.

KRAMULOVÁ, Daniela. Koukej, má na tváři jizvu!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(7), s. 16-17.ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001268941&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 7 (2009)