Klinická psychologie v praxi

Autor/ka
Bohumila Baštecká
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice klinické psychologie, jejích metod, užití a limitů.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/77474/pdf.

Baštecká, Bohumila a kol. Klinická psychologie v praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 420 s. ISBN 80-7178-735-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001287873&local_base=NKC