Kam směřuje integrace

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Podle nového školského zákona by se děti se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou všechny děti s nějakým handicapem, měly přednostně vzdělávat společně s ostatními dětmi v běžných třídách. Další možnosti, které nový školský zákon poskytuje. Činnost pedagogických asistentů.

Chvátalová, Helena. Kam směřuje integrace. Děti a my, 2005, 35(3), s. 56-57. ISSN 0323-1879.

Související obsah

Problematice integrace zdravotně postižených dětí do běžných škol se na portále Šance Dětem věnují:

- sekce článků "Vzdělávání dětí se speciálními potřebami"

- článek od Kateřiny Stejskalové na téma "Integrace a formy alternativního vzdělávání u žáků se zrakovým postižením"

- článek od PavolaAlžběty Jantových na téma "Začlenění dětí se zdravotním postižením mezi děti zdravé"

- článek od Ivany Horváthové na téma "Pro a proti integrace dětí se zdravotním postižením".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984098&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my, Roč. 35, č. 3 (2005)