Jiskra : učitelská abeceda

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Děti se někdy nadchnou pro činnost, kterou dospělí považují za nudnou, protože chtějí dospělé napodobovat. Nadšení se však objevuje i u starších dětí, kdy se celá třída začne zajímat o předměty, které nepatří k oblíbeným. Je to díky charismatickému učiteli, který umí získat i ty, co nemají velké nadání v daném oboru, umí vytvořit atmosféru něčeho lákavého a zajímavého a dokáže jim, že to zvládnou. V čem spočívá vzbuzení zájmu dítěte. Nejsilnějším vlivem je však vliv rodičů, protože jejich příklad působí po mnoho let, i když se u dítěte může projevit až za velmi dlouhou dobu.

Mertin, Václav. Jiskra: učitelská abeceda. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2013, 20(10), s. 15. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001482746&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 20, č. 10 (2013)