Jiná barva, jiná řeč

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice integrace adaptace dětí cizinců v českých mateřských školách.

Problematika integrace a adaptace dítěte-cizince v české mateřské škole. Nezbytnost komunikace s rodiči, jejich informování o režimu dne v MŠ, stravovacích zvyklostech apod. Způsoby překonávání jazykové bariéry mezi dítětem a učitelkou MŠ, pomoc při běžných denních činnostech souvisejících s režimem dne v MŠ, adaptace - postupné zvykání na pobyt v MŠ. Druhá strana adaptace dětí cizinců v české MŠ - reakce českých dětí na "jiné" kamarády, jejich zapojení a pomoc. Článek doplňují statistická data o počtu dětí cizinců v českýh mateřských školách.

Těthalová, Marie. Jiná barva, jiná řeč. Informatorium, 2008, 15(1), s. 12-13. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001111441&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 15, č. 1 (2008)