Je Honzík opravdu raději sám?

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice adaptace introvertních dětí v rámci kolektivu mateřské školy.

Problematika práce s tichými, úzkostnými či neprůbojnými dětmi v mateřské škole. Zapojování introvertních dětí do kolektivu MŠ, nenásilně, bez upozorňování na problém. Cílem je umožnit nesmělému dítěti prožít uspokojení ze spolupráce, radost z pocitu sounáležitosti se skupinou, aby si osvojilo základy pro rozvoj komunikace a vytváření vazeb a vztahů, na nichž může později, po přechodu do základní školy, stavět. Pozvolné sociální otužování dítěte - ve spolupráci s rodiči - volba vhodných zájmových aktivit.

Kramulová, Daniela. Je Honzík opravdu raději sám?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(10), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337532&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 10 (2010)