Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání?

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice zavedení standardů předškolního vzdělávání.

Příspěvek k diskusi o možném zavedení standardů předškolního vzdělávání. Názory několika odborníků na tuto problematiku. Potřeba umožnit učitelkám mateřské školy podílet se na pedagogické diagnostice školní zralosti dítěte. Tzv. přidaná hodnota mateřské školy - kromě poskytování bezpečného a podnětného prostředí zajišťuje socializaci dítěte ve vrstevnické skupině a dává prostor rozvoji osobnosti dítěte, učí je respektovat určitá pravidla i přirozenou autoritu učitelky, zároveň je i partnerem a odborným poradcem rodičů. Dítě se v MŠ učí hrou prostřednictvím prožitků z běžných denních situací - učí se řešit jednoduché problémy, čímž se rozvíjí jeho intelekt, řečové i tvořivé dovednosti atd. Dlouhodobý výzkum ve třech zemích západní Evropy zaměřený na přechod do základní školy z různých typů předškolní přípravy - adaptace, školní výsledky, kázeň apod. Potřeba konkretizace školního vzdělávacího programu - přesně definované kompetence.

Těthalová, Marie. Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(1), s. 18-19. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351294&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 1 (2011)