Jak vychovat dítě, které miluje život : minimum pozitivního rodičovství

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vývojová psycholožka a zakladatelka Institutu vědomého rodičovství Dr. Aletha Solterová pomáhá rodičům nalézt klíč k úspěšné výchově svých dětí na základě vzájemného citového propojení rodičů s dětmi. V článku jsou uvedeny ukázky z její poslední knihy Výchova dětí, které se nezapletou s drogami (Raising drug free kids). Uvádí zde nejdůležitější doporučení k jednotlivým vývojovým obdobím - raný věk, předškolní období, mladší školní věk, středoškolská léta, adolescence.

Solterová, Aletha a Labusová, Eva, ed. Jak vychovat dítě, které miluje život: minimum pozitivního rodičovství. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2011, 41(9), s. 20-23. ISSN 0323-1879.

Zdroj dat
http://www.evalabusova.cz/clanky/jak_vychovat.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 41, č. 9 (2011)