Jak v mateřské škole rozvíjet dětskou řeč

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru poskytující rady, jak v mateřské škole rozvíjet dětskou řeč.

Předpokladem kvalifikované podpory řečových schopností malých dětí je znalost vývojových zákonitostí. Když se dítě adaptuje ve školce a v novém kolektivu, často se "rozmluví". Učitelka ve školce má fungovat jako vzor, musí s dětmi především hodně mluvit. Podpůrným prvkem je také předčítání z knih, děti si zvykají poslouchat čtený text, což jim pomůže, až začnou chodit do školy. Důležitá je přirozenost projevu. Dítě s poruchou komunikace ve školce.

Hrubínová, Markéta Agnes. Jak v mateřské škole rozvíjet dětskou řeč. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(7), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001367729&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 7 (2011)