Já o voze, ty o koze aneb O nedorozuměních mezi námi

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Šěstidílný seriál k problematice zlepšení komunikace mezi rodiči, dětmi a školským zařízením.

1. díl: Na modelové situaci autorky rodičům ukazují, jak přistupovat k domácí přípravě dítěte na školu, k rozvržení jeho volného času a jak se s dítětem domluvit na plnění jeho povinností. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000845615&local_base=ANL 

MIKOVÁ, Šárka a STANG, Jiřina. Já o voze, ty o koze aneb O nedorozuměních mezi námi. Učitelské listy, 2003-2004, 11(5), s. 22. Pokrač.1. ISSN 1210-7786.

2. díl: Vytypování vhodných komunikačních strategií použitých v modelové situaci mezi matkou a synem, který má splnit domácí úkol: dohoda o pravidlech a důsledcích, metoda přirozených důsledků (poučení se dítěte z vlastních chyb),empatické naslouchání, umožnění výběru z několika možností. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000845563&local_base=ANL 

MIKOVÁ, Šárka a STANG, Jiřina. Já o voze, ty o koze aneb O nedorozuměních mezi námi. Učitelské listy, 2003-2004, 11(6), s. 12-13. Pokrač.1. ISSN 1210-7786.

3. díl: Jak by měli rodiče přistupovat k ranní přípravě dítěte do školy, jak s ním komunikovat, jak se dohodnout na uspokojivém řešení a jak přistupovat k občasnému selhání dítěte. Potřeba nechat dítě pocítit důsledky jeho (nesprávného)jednání (např. v podobě pozdního příchodu do školy) a vést jej tak k zodpovědnosti. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000859101&local_base=ANL 

MIKOVÁ, Šárka a STANG, Jiřina. Já o voze, ty o koze aneb O nedorozuměních mezi námi. Učitelské listy, 2003-2004, 11(7), s. 19-20. Pokrač.1. ISSN 1210-7786.

4. díl: Na konkrétní situaci třídy, v níž žáci přes napomínání a tresty nechávají velký nepořádek autorky naznačují možnost řešení podobných problémů. Učitel by se měl snažit pochopit motivy a důvody (nesprávného) jednání dětí, vyjádřitporozumění a zároveň vlastní názor na problém. Spolu s dětmi by měl dojít k uzavření přijatelné dohody včetně dohodnutých důsledků jejího případného nedodržení. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000859122&local_base=ANL 

MIKOVÁ, Šárka a STANG, Jiřina. Já o voze, ty o koze aneb O nedorozuměních mezi námi. Učitelské listy, 2003-2004, 11(8), s. 16-18. Pokrač.1. ISSN 1210-7786.

5. díl: Postup při vytváření pravidel soužití ve třídě za aktivní účasti dětí. Rozdíl mezi provozními pravidly, která řeší konkrétní situaci a mohou se měnit, a pravidly soužití, která jsou kodexem vzájemného chování a zůstávají víceméněneměnná. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000859325&local_base=ANL

MIKOVÁ, Šárka a STANG, Jiřina. Já o voze, ty o koze aneb O nedorozuměních mezi námi. Učitelské listy, 2003-2004, 11(9), s. 19-20. Pokrač.1. ISSN 1210-7786.

6. díl: Podmínky úspěšné realizace pravidel soužití ve třídách - zejména aktivní zapojení dětí do jejich tvorby a dodržování. Uplatnění pravidel v konkrétních situacích. Zásady formulování pravidel chování, jejich revize a úprav. Dalšípráce dětí s pravidly (kreslení piktogramů k jednotlivým pravidlům, básničky a písničky k nim, využití literárních textů k úvahám nad pravidly soužití). https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000871393&local_base=ANL

MIKOVÁ, Šárka a STANG, Jiřina. Já o voze, ty o koze aneb O nedorozuměních mezi námi. Učitelské listy, 2003-2004, 11(10), s. 16-17. Pokrač.1. ISSN 1210-7786.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000845615&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské listy, Roč. 11, č. 5-10 (2003-2004)