Já to nechci jinak!

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice řešení neschopnosti adaptace předškolního dítěte na změny.

Přehnané reakce předškolního dítěte na změny, neschopnost přizpůsobit se dané situaci. Rozvíjení sociálních dovedností dítěte, jeho sociální otužování. Nebezpečí plynoucí z péče a jednání hyperprotektivních rodičů. Reakce na přehnaně úzkostné chování dítěte, projevy rigidity nebo na odmítavé projevy ve školce - okamžité řešení problému, dlouhodobá výchovná strategie při postupném odstraňování tohoto chování.

Kramulová, Daniela. Já to nechci jinak!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(2), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351289&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 2 (2011)