Já chci jen paní učitelku Zuzanku

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice upnutí dítěte v mateřské škole na svou učitelku.

Situace, kdy se dítě v mateřské škole upíná na svou učitelku - úzkostnost, nezvládnutá adaptace, rodinné problémy apod. Sociální otužování předškolního dítěte - přivykání na novinky, změny (včetně změny učitelky) apod. Vhodná komunikace s rodiči, kteří vyžadují (zejména na základě přání dítěte) změny, které nelze ve školce realizovat bez zásahu do vnitřní struktury a vzdělávacího programu MŠ. Hranice zdravého obdivu dítěte vůči učitelce MŠ. Možný negativní dopad na vztahy mezi učitelkami a školní klima. Učitelka jako častý identifikační vzor pro dívky. Článek je doplněn radami pro komunikaci s rozčilenými rodiči.

Kramulová, Daniela. Já chci jen paní učitelku Zuzanku. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(1), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351288&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 1 (2011)