Intoxikace medikamenty - suicidální nebo sebepoškozující jednání?

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři se zabývají problematikou psychiatricky hospitalizovaných adolescentů, se vstupní diagnózou suicidálního pokusu medikamenty. Autoři ukazují, že tito adolescenti z hlediska motivace autodestruktivního chování nejsou homogenní skupinou. Autodestruktivní motivace představuje spektrum závažnosti, od jasného přesvědčení o suicidiu, přes ambivalentní a únikově motivované sebevražedné pokusy, až po nesuicidální sebepoškozování. Pro klinické užití je důležité zejména rozlišení suicidálního pokusu s užitím medikamentů a  předávkování se léky bez suicidální motivace. Autoři tyto aspekty ukazují na kazuistických případech.

Kocourková, Jana a Koutek, Jiří. Intoxikace medikamenty - suicidální nebo sebepoškozující jednání?. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, 109(2), s. 81-83. ISSN 1212-0383.

Zdroj dat
http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=865
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká a slovenská psychiatrie, 2013, Roč. 109, č. 2