Hraní? : pro předškoláka nad zlato!

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice stanovení vhodné struktury činností v mateřské škole.

Problematika stanovení vhodné struktury činností v mateřské škole. Rovnováha mezi volnou hrou a řízenými činnostmi v MŠ - problémy vyplývající z extrémního prosazování jedné složky na úkor druhé - problémy s přijetím školního režimu po nástupu do ZŠ (při převaze hry), přetěžování předškolního dítěte a jeho nedostatečný sociální a motorický vývoj (při převaze řízených činností). Doporučení pro stanovení režimu MŠ. Zájmové kroužky v MŠ a externí lektoři.

Kramulová, Daniela. Hraní?: pro předškoláka nad zlato!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2008, 15(5), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001167511&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 15, č. 5 (2008)