Floridní rachitida jako vedlejší nález na rentgenovém snímku plic

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři referují ročního kojence s virovým respiračním onemocněním průdušek, u kterého jako vedlejší nález byla na rentgenovém snímku hrudníku diagnostikována floridní rachitida. Diagnóza vitamin D deficitní rachitidy byla potvrzena typickým laboratorním nálezem a její příčina byla objasněna dodatečným anamnestickým potvrzením jeho nedostatečného příjmu. Autoři upozorňují na diagnostický přínos rentgenového snímku hrudníku pro diagnostiku rachitidy u dětí v kojeneckém a časném batolecím období.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200704-0013.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 4 (2007)