Fetální mikrochimérismus - implikace pro mezioborovou spolupráci lékařské imunologie a reprodukční medicíny

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Náhled článku
https://www.solen.cz/incpdfs/inf-990000-4600_10_002.pdf
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Plod představuje díky paternálně zděděnému haplotypu cizorodý materiál pro matku (fetální aloštěp, semi-allograft), který by byl za normálních okolností odvržen imunitním systémem matky. Úspěšný průběh gravidity je zajištěn díky mechanismům navození imunologické tolerance matky vůči plodu. Předpokládá se, že základem pro navození tolerance matky vůči plodu je přesmyk buněčně zprostředkované imunitní odpovědi (Th1), která v reprodukčním věku dominuje, na humorální
imunitní odpověd´(Th2) v decidue basalis (bazální ploténka) a v periférii pod vlivem nárůstu hladin hormonů a pod vlivem solubilních placentálních faktorů, které inhibují cytotoxickou aktivitu T lymfocytů. 

HROMADNÍKOVÁ, Ilona. Fetální mikrochimérismus - implikace pro mezioborovou spolupráci lékařské imunologie a reprodukční medicíny. Alergie, 2014, roč. 16, Suppl. 2, s. 36-37. ISSN: 1212-3536 (tištěná verze). ISSN: 1212-687X (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1062412
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Alergie, roč. 16, Suppl. 2 (2014)