Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

Pracuje jako vedoucí Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy, lokalizovaném v Ústavu pro péči o matku a dítě. Je zakladatelkou oboru neinvazivní prenatální diagnostiky na bázi fetálního mikrochimérizmu (přítomnosti buněk plodu a nukleových kyselin plodu v cirkulaci matky). V ČR zavedla do klinické praxe neinvazivní metodu určení pohlaví plodu, neinvazivní metody RHD a RHCE genotypizace plodu. Dále se věnuje problematice predikce závažných těhotenských komplikací jako je gestační hypertenze, preeklampsie, fetální růstová restrikce, plody malé pro dané gestační období, gestační diabetes mellitus, a také dlouhodobým následkům těhotenských komplikací na matku a dítě. Na tomto poli publikovala celou řadu prioritních prací a je původkyní několika národních patentů a mezinárodních patentových přihlášek. Výsledky její práce byly oceněny na národní i mezinárodní úrovni Českou gynekologicko-porodnickou společností ČLS JEP, Českou hematologickou společností ČLS JEP, Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Turkish-German Gynecological Association, a The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. Je také čerstvou laureátkou ocenění Česká hlava 2022, ceny Lorem, za vývoj diagnostiky prvotrimestrální predikce těhotenských komplikací a určení kardiovaskulárního rizika u matek po komplikovaném průběhu těhotenství a jejich dětí narozených z komplikovaného těhotenství.

Odborná knihovna:

Články: