Fetální mikrochimérismus

Fetální mikrochimérismus je fenomén charakterizovaný přítomností buněk plodu a nukleových kyselin plodu, zejména pak DNA plodu, v žilní krvi matky v průběhu těhotenství.