Fenomén separační úzkosti u astmatických dětí předškolního věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se věnuje problematice separační úzkosti u předškolních dětí trpících astmatem bronchiale v porovnání se zdravými předškolními dětmi. Záměrem práce bylo zkoumat, zda v tomto směru existuje mezi oběma soubory dětí rozdíl, tzn. jestli astmatické předškolní děti vykazují vyšší míru separační úzkosti než děti zdravé. Fenomén separační úzkosti byl navíc spolu s typem citové vazby a mírou hyperprotektivity sledován i u matek těchto dětí. V rámci práce bylo zjišťováno, zda matky astmatických předškolních dětí vykazují vyšší míru separační úzkosti a hyperprotektivity než matky zdravých předškolních dětí a zda je u nich častěji zastoupen nejistý styl citové vazby. Výzkumu se celkem zúčastnilo 152 respondentů, tzn. 4 skupiny respondentů po 38 členech. Jednalo se o 2 skupiny předškolních dětí (zdravé vs. astmatické) po 38 členech (24 chlapců, 14 dívek), jejichž průměrný věk byl 5 let (SD = 0,771) a jenž byly párovány z hlediska pohlaví a věku, a 2 skupiny matek těchto dětí, tzn. 38 matek dětí s astmatem (M = 35,34 let; SD = 5,283) a 38 matek zdravých dětí (M = 34,45 let; SD = 4,446). Na základě výsledků provedených analýz lze konstatovat, že chronické onemocnění předškolního dítěte astmatem bronchiale se může promítat ve zvýšené míře separační úzkosti takto nemocných dětí, ale prokazatelně se neodráží ve zvýšeném hyperprotektivním chování jeho matky, ani vyšší míře separační úzkosti jí prožívané. Předpoklad vyšší četnosti zastoupení nejistého stylu citové vazby u matek astmaticky nemocných předškolních dětí také potvrzen nebyl.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Související obsah

Problematikou astmatu se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí

- od Jiřiny Chládkové s názvem „Co vědět o průduškovém astmatu u dětí

- od Kataríny Beránkové s názvem „Dítě, astma a jeho léčba

- od Dany Hajné s názvem "Psychogenní kašel"

- od Jiřiny Chládkové s názvem "Kašel: nejčastější příznak chronických onemocnění dolních dýchacích cest u dětí".

Zdroj dat
http://147.251.49.10/dok/fmgr.pl?so=nx;furl=%2Fth%2F396687%2Ffss_b%2F