Epileptické a neepileptické záchvaty u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění s významně vyšší incidencí u dětí než u dospělých pacientů. Epileptický záchvat však prodělá i řada dětí, které epilepsií netrpí; jde o jeden z vůbec nejobvyklejších projevů neurologických onemocnění. Klinické projevy epileptických záchvatů jsou nesmírně pestré a v jejich terminologii a klasifikaci se dělá řada chyb. Problematika je dále komplikovaná nutností odlišit epileptické záchvaty od různých neepileptických projevů, které je mohou imitovat. Předkládáme stručný úvod do této komplexní problematiky.

Epilepsy is one of the most common neurological disorders. It is more frequent in children than in adults. Epileptic seizure could however occur also in patients without epilepsy; it is one of the most common symptoms of neurological disorders. Clinical manifestations of epileptic seizures are very diverse and their terminology and classification is often difficult. Moreover, it is necessary to distinguish epileptic seizures from different non-epileptic events. The following text represents a short summary of this complex issue.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201002-0007_Epilepticke_a_neepilepticke_zachvaty_u_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 2 (2010)