Doma bývá po mém - a ve školce to chci taky

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice maladaptace "manipulativních" předškolních dětí v mateřské škole.

Stále častější podřizování života rodiny přáním a požadavkům dítěte za každou cenu. Dítě neumí přijmout roli, která mu v rodinné hierarchii má příslušet, nepočítá, že podobná hierarchie bude i v jiných sociálních prostředích. Nerespektování přání a požadavků dospělých. Přechod takových dětí do MŠ - snaha manipulovat s dospělými tak, jak jsou zvyklé v rodině. Spolupráce s rodiči manipulativních dětí - návštěva v MŠ a možnost pozorovat interakci dítěte s ostatními dětmi, jeho zapojování do aktivit a reakce na pokyny učitelky apod. Hledání společného postupu při nápravě.

Kramulová, Daniela. Doma bývá po mém - a ve školce to chci taky. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(8), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337515&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 8 (2010)