Dítě jako svědek intimností

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice dětí jako svědků sexuálního chování rodičů - sdělování "zážitků" a intimních informací spolužákům v mateřské škole. Příklady řešení takové situace učitelkou: vysvětlení vztahů mezi dospělými, individuální pohovor s dítětem - upozornění na nevhodnost sdělování těchto informací ostatním , rozhovor s rodiči (možné problémy s nespavostí a častým buzením). Příznaky možného sexuálního zneužívání dítěte v rodině - postup při podezření, spolupráce s odborníky apod.

Kramulová, Daniela. Dítě jako svědek intimností. Informatorium, 2006, 13(4), s. 12. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001015966&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 13, č. 4 (2006)