Diagnostika a léčba tuberkulózy dětí a mladistvých v ČR

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Je uveden přehled diagnostiky a léčby tuberkulózy dětí a mladistvých. Diagnóza u dětí se stanoví na základě epidemiologické souvislosti, rtg vyšetření a tuberkulinové zkoušky. Bakteriologický průkaz je obtížný, protože děti nevykašlávají sputum. V léčbě se užívá kombinace antituberkulotik v trvání 9 měsíců.

We present a review of diagnosis and treatment of tuberculosis in children and teenagers. Diagnosis in children is based on epidemiologic relations, X-ray examination, and tuberculin skin test. Bacteriology confirmation is difficult because children do not have any sputum expectorations. The treatment uses a combination of antituberculotic in the length of 9 months.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200704-0003.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 4 (2007)