Dětská pornografie jako kybernetický trestný čin ve světle Úmluvy o počítačové kriminalitě

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek pojednává o dětské pornografii, zejména z hlediska účasti nedospělých osob na výrobě pornografie s akcentem na možnost výroby dětské pornografie bez účasti samotných dětí.

Šubrt, Milan a Volevecký, Petr. Dětská pornografie jako kybernetický trestný čin ve světle Úmluvy o počítačové kriminalitě. Trestní právo, 2009, 14(4), s. 14-23. ISSN 1211-2860.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001204169&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Trestní právo, Roč. 14, č. 4 (2009)