Děti a online rizika: sborník studií

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Milé čtenářky, milí čtenáři, těší nás, že jste se rozhodli věnovat pozornost dalšímu z řady sborníků vydávaných Sdružením Linka bezpečí. Otevřeli jste publikaci děti a online rizika, zaměřenou právě na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život a vývoj mohou mít. Tato problematika je v médiích, odborném a populárním tisku zmiňována často, proto bylo záměrem našeho autorského týmu akcentovat v této souvislosti často opomíjená hlediska či specifická témata. Cennou devizou práce všech služeb, které Sdružení Linka bezpečí (SLB) poskytuje, je intenzivní kontakt přímo s dětskými klienty, rodiči a pedagogy. Při vytváření textů pro tuto publikaci se tedy autoři opírali jak o české a zahraniční odborné materiály, tak o statistiky SLB a zkušenosti získané v přímé práci s klienty. Cílem této publikace je předat čtenáři nejen obecné informace, či odborné závěry, ale seznámit jej také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení. Tomuto cíli jsou přizpůsobena jak témata, jimž se autoři věnovali, tak i způsob zpracování.

Krčmářová, Barbora et al. Děti a online rizika: sborník studií. 1. vyd. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2012. 178 s. ISBN 978-80-904920-2-8.

Zdroj dat
http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1378730032.pdf