Craving (bažení) a emoce při léčbě návykových poruch

Autor/ka
Rok vzniku:
1999
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tělesný a zvláště psychologický craving (bažení) představuje závažný problém při léčení návykových nemocí. Svojí povahou má psychologický craving blízko k emocím a právě emoce craving často vyvolávají. Autoři se zmiňují o některých emocích (hněv, úzkost, smutek, nuda a radost) ve vztahu ke cravingu. Komplikovaným problémem v klinické práci je nedostatečně uvědomovaný craving a alexitymie. Četné postupy používané ke zvládání cravingu jsou užitečné i ke zvládání rizikových emocí (např. vyhýbání se spouštěčům, odložení, kognitivně2behaviorální techniky, posilování motivace, tělesné cvičení, využívání relaxačních technik) (převzato z plného textu článku).

Nešpor, Karel a Csémy, Ladislav. Craving (bažení) a emoce při léčbě návykových poruch. Psychiatrie, 1999, 3(2), s. 89-92. ISSN 1211-7579. Dostupné také z: http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/1999/02/05nespor.pdf.

Související obsah

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000512954&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie, Vol. 3, Nr. 2 (1999)