Co prozradí volná hra?

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek pojednávající o tom, co vše může o předškolním dítěti prozradit volná hra, zahrnující i problematiku šikany.

Volná hra jako okno do světa dítěte. Prozradí mnoho o jeho rodině, na co se dívá v televizi, jakého obdivuje hrdinu. Učitelka hru jen pozoruje, avšak v určitých případech musí děti usměrnit. Měla by si také všímat, zda někdo nezůstává úplně mimo dění. Během hry je už možné pozorovat i zárodky šikany. Kde končí škádlení a začíná šikanování.

Kramulová, Daniela. Co prozradí volná hra?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(6), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

 

Související obsah

Další informace k tématu šikany naleznete ve videorozhovoru:

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Šikana mezi dětmi. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 10. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg.

a/nebo článcích:                         

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml.

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 2. 2013, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001413151&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 6 (2012)