Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci [elektronický zdroj] : Centrum APA

Autor/ka
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Elektronický online zdroj obsahující informace o projektu, který se zabývá zlepšením rovných příležitostí dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vychází od [2007?]-.

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci: Centrum APA [online]. [Olomouc]: Centrum aplikovaných pohybových aktivit, Katedra aplikovaných pohybových aktivit Univerzity Palackého, [2007?]- [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://www.apa.upol.cz/web.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002088567&local_base=CNB