Botulotoxin A v léčbě dětské mozkové obrny

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Dětská mozková obrna je nejčastější příčinou spasticity a hybného postižení u dětí. Neléčená spasticita vede k řadě komplikací, proto je nutné ji zavčas a adekvátně léčit. Léčba spasticity je komplexní. Botulotoxin A je součástí multidisciplinárního přístupu k léčbě dětské mozkové obrny. Léčba botulotoxinem A v kombinaci s rehabilitací je doporučena jako terapie první volby k ovlivnění spasticity u dětských pacientů. Článek podává základní informace o spasticitě a její léčbě botulotoxinem A.

Cerebral palsy is the most common cause of spasticity and movement disorder in children. Untreated spasticity leads to many complications, and therefore it is necessary to treat spasticity timely and adequately. The treatment of spasticity is complex. Botulinum toxin A is part of a multidisciplinary approach in the treatment of cerebral palsy. Botulinum toxin A in combination with physiotherapy is recommended as first-line therapy in the management of spasticity in children. This article provides basic information about spasticity and its treatment with botulinum toxin A.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201103-0011_Botulotoxin_A_v_lecbe_detske_mozkove_obrny.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 3 (2011)