Bezpečnost ošetřovatelských postupů – koupel novorozence a kojence

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Koupel novorozence a kojence je jedna z činností, kterou dětské sestry nebo porodní asistentky provádějí denně, i když matkám každodenní koupel jejich dítěte nedoporučují. Podle posledních poznatků není třeba novorozence denně koupat, ale pouze omývat mu obličej a oblast perinea. Sestry změny v ošetřování dítěte sledují, ale samy je ve své každodenní praxi nerespektují. Proto je třeba, aby znaly důvody těchto změn, jejichž cílem je nejenom adekvátní péče o pokožku novorozence, ale také jeho bezpečnost.

Bathing of a newborn and an infant is one of the activities which the pediatric nurses or midwives do on a daily basis although they do not recommend the mothers to bathe their baby every day. On the basis of the current findings it is not necessary to bathe the newborn every day but only wash the face and the anal end genital area. The nurses do follow the changes in baby care but they themselves do not comply with them in their everyday practice. Therefore it is necessary for them to know the reasons for these changes which are aimed not only at adequate care of the skin of the newborns but also at their safety.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201002-0012_Bezpecnost_osetrovatelskych_postupu_8211_koupel_novorozence_a_kojence.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 2 (2010)