Antikoncepce u mentálně postižených osob

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Právo na plánované rodičovství je zahrnováno mezi základní lidská práva, a jakožto takové se nepochybně týká i osob s mentálním poškozením. K realizaci tohoto práva je nezbytná sexuálni výchova, ve které v první řadě jde o výchovu antikoncepční. U mentálně postižených osob bývá někdy problém s výběrem vhodného antikoncepčního prostředku. Při tomto výběru je nutno brát ohled na stupeň mentálního poškození a spolupráci uživatelky. V případech lehčích mentálních defektů se často daří každodenní užívání hormonálních antikoncepčních tablet. Jindy doporučíme raději dlouhodoběji účinkující metody, jako je např. vaginální kroužek, hormonální náplasti, nebo podkožní implantát. Také depotní injekční antikoncepce je pro použití u mentálně handicapovaných žen vhodnou metodou.

Uzel, Radim. Antikoncepce u mentálně postižených osob. Speciální pedagogika, 2011, roč. 21, č. 2, s. 117-120. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/212/117-120.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, 2011, roč. 21, č. 2