Adaptace nováčků - úkol pro učitelku

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek s tematikou adaptace předškolního dítěte na počátek docházky do mateřské školy.

Adaptace na počátek docházky do mateřské školy - nároky na dítě, učitelky i rodinu dítěte. Překonávání chvíle rozloučení dítěte s rodičem - rady psycholožky jak se zachovat v různých situacích. Nutnost zachování principu spravedlivého rozdělování pozornosti učitelky vůči všem dětem (včetně taktilního kontaktu). Nutnost konzultace s odborníkem v případě přetrvávání potíží s adaptací dítěte.

Kramulová, Daniela. Adaptace nováčků - úkol pro učitelku. Informatorium, 2007, 14(7), s. 14. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001093626&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 14, č. 7 (2007)