Změny pěstounské péče od 1. 1. 2022

Odkaz

Od 1. ledna 2022 dochází ke změně Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb, dále ZSPOD), která mimo jiné přináší mnohé novinky v oblasti pěstounské péče. Ty nejdůležitější jsme pro vás shrnuli s Mgr. Lindou Matyškovou z obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina.
S Lindou Matyškovou jsme také vytvořili sérii článků na stejné téma: https://sancedetem.cz/prispevky-odmeny-pestounske-pece