Tisková konference k iniciativě „Dětství bez násilí“, 1. června 2023

Datum publikace: 05. 06. 2023
Periodikum:
vlada.cz
Za posledních osm let zemřelo v rodinách na následky násilí v České republice 44 dětí. Téměř 800 z nich mělo trvalé zdravotní následky z důvodu této násilné zkušenosti a přes 15 000 dětí potřebovalo péči psychologa a přes 3 300 dětí skončilo z důvodu násilí v rodině v ústavní péči.

Tolik statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, tolik případy, o kterých víme, které jsou zaevidované. Reálný stav může být však významně horší a reálná čísla mohou být mnohem, mnohem vyšší.

V naší společnosti stále ještě panuje vysoká tolerance k násilí v rodinách, a mnoho případů násilí tak zůstává neohlášeno. Tragickým případům není dle našeho přesvědčení věnována dostatečná systémová pozornost a to chceme změnit. Je nutné posílit systém prevence, podporu rodin v krizových situacích, podporu zejména zvlášť zranitelných skupin rodičů, jako jsou například rodiče se zdravotními handicapy, rodiče s duševním onemocněním, rodiče se závislostním chováním, rodiče s lehkým mentálním postižením či rodiče s nízkou kapacitou v péči a nízkými rodičovskými kompetencemi. Pro tyto skupiny rodičů potřebujeme v České republice rozvinout a posílit specializované podpůrné služby.

Celý článek najdete zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-k-iniciative-_detstvi-bez-nasili_--1--cervna-2023-206071/

šanony