Rodina je to nejdůležitější, co máme. Pojďme ji společně oslavit!

Datum publikace: 04. 05. 2023
Periodikum:
sitprorodinu.cz
Síť pro rodinu vyhlašuje 4. ročník kampaně Festival rodiny. Jedná se o celonárodní osvětovou kampaň, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času.

Kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence. Během šesti týdnů ode Dne matek (letos 14. května) přes Den rodiny, Den dětí až po Den otců (letos 18. června) se konají akce, při kterých mohou rodiny společně a plnohodnotně prožít společné chvíle. „Do kampaně se může zapojit jakákoliv organizace pracující s rodinami, která v tomto období pořádá různé vzdělávací aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro rodiny a širokou veřejnost,“ vysvětluje ředitelka Sítě pro rodinu Irena Přibylová. K přihlášení stačí jen vyplnit formulář a na vlastní propagační materiály přidat grafiku kampaně. Více informací na www.festivalrodiny.cz

V roce 2022 se Festivalu rodiny aktivně zúčastnilo 66 organizací s přihlášenými 172 akcemi ze všech krajů České republiky. Třetí ročník byl zároveň oslavou 30 let od vzniku prvního mateřského centra v ČR a 20 let od vzniku Sítě pro rodinu, z.s. U této příležitosti probíhaly v krajích venkovní akce - Dny pro rodinu. Den rodiny (15. 5.) jsme také oslavili v Praze na Kampě, kde jsme uspořádali velkou zahradní slavnost a zároveň zorganizovali v prostorách Lichtenštejnského paláce mezinárodní sympozion s názvem "Mateřská centra - nový fenomén občanské společnosti".

Zdroj: www.sitprorodinu.cz

Rodiče si hrají s dítětem