Projekt SUPREME MH – „Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů“

Datum publikace: 17. 05. 2023
Periodikum:
mzcr.cz
Projekt „Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů“ (SUPREME MH) plynule navázal na předchozí projekty Národního ústavu duševního zdraví, který se dlouhodobě snaží věnovat tématu duševního zdraví dětí a dospívajících.

Projekt má dva cíle: 1) systematicky monitorovat duševní zdraví dětí v ČR ve školských institucích a 2)  rozšířit program Všech pět pohromadě, zaměřený na duševní gramotnost žáků 6. a 7. tříd základních škol. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou školní inspekcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je financován za podpory Fondů EHP 2014-2021. Do cílové skupiny projekt zahrnuje žáky, studenty, učitele, rodiče, školní psychology, školní metodiky prevence a další pedagogické a nepedagogické pracovníky škol.

Celý článek najdete zde: https://www.mzcr.cz/projekt-supreme-mh-monitoring-a-posilovani-dusevniho-zdravi-deti-a-adolescentu/

žáci