Porucha pozornosti: ADHD je doménou chlapců, s ADD se potýkají hlavně dívky, které o tom mnohdy ani neví

Datum publikace: 05. 01. 2023
Periodikum:
lifee.cz
O poruše pozornosti se mluví v posledních letech poměrně často. Přestože v jejích začátcích ji mnozí považovali za výmysl, opravdu existuje. Co ale mnozí netuší, je fakt, že nemusí být nutně doprovázena hyperaktivitou, se kterou je často spojována.

Možná právě proto, že dítě nevykazuje nadbytek energie, spoustu rodičů ani nenapadne, že by špatné známky a stres ve škole mohla mít na svědomí porucha pozornosti . Ta se přitom projevuje již od raného dětství , ale většinou ji odhalíme až ve školním věku. Prozradí se díky různým problémům, jako je zlobení a nepozornost při hodinách, která může být pro učitele velmi demotivující. ADHD postihuje podle dětského psychiatra Michala Goetze z Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Praze-Motole 6 – 8 % školních dětí a symptomy přetrvávají i v dospělosti.

Celý článek najdete zde: https://www.lifee.cz/styl-a-zdravi/porucha-pozornosti-adhd-je-domenou-chlapcu-s-add-se-potykaji-hlavne-divky-ktere-o-tom-mnohdy-ani-nevi_465909.html

grafika - hlava a barvy