K soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Otec a matka si nejsou rovni, říká advokátka

Datum publikace: 07. 09. 2023
Periodikum:
wave.rozhlas.cz
„Rozvody jsou v dnešní době hrozně náročná záležitost, nejen pro rodiče a děti, ale i pro širší rodinu. Je to určitý typ tragédie,“ říká advokátka Michaela Dobrovičová. „Rodič musí zajistit sebe, pomoct dítěti a najít advokáta, který má ta správná slova.“

„K soudu se nechodí pro spravedlnost, tam se chodí pro rozsudek. Lidé mají tendenci říct soudu všechno. Mají pocit, že čím to bude obsáhlejší a podrobnější, tím líp budou pochopeni. Ale takhle to není. Soud, který je zavalen maličkostmi, má tendenci přehlížet to podstatné. Já jsem tam od toho, abych z příběhu vytáhla to důležité,“ říká advokátka. „Otec a matka nejsou před soudem ve stejném postavení. Je tu pořád cítit minulá doba, kdy pečovaly ženy a otec dítě vzal dvakrát měsíčně na zmrzlinu. Když soudce rozhoduje opatrovnická řízení, vidí denně pět rodin a příběhů. Musíme mu říct něco, co v něm zarezonuje a nad čím si řekne ano, takhle musím rozhodnout. Když to jsou jen generické fráze, které můžeme dosadit do jakéhokoli řízení, soud je vůbec nebude reflektovat. Slova, která se nepoužívají, jsou například, že dítě patří matce,“ dává.

Celý článek a rozhovor najdete zde: https://wave.rozhlas.cz/k-soudu-se-nechodi-pro-spravedlnost-ale-pro-rozsudek-otec-a-matka-si-nejsou-9066590

Rozvádějící se pár