Jak vaše neslyšící dítě prožívalo období hledání sebe sama?

Datum publikace: 15. 03. 2023
Periodikum:
idetskysluch.cz
Každé dítě si musí projít fází hledání své identity. Otázky, kdo jsem a kam patřím, si pokládá často i v období puberty, kdy hledá své vzory, místo ve společnosti a formuje své názory. Děti se sluchovým postižením se navíc musejí vyrovnat se svou ztrátou sluchu a vším, co k ní patří. Jak toto období prožívaly vaše děti? Jak se k nim chovali vrstevníci? Jak jste se jim s hledáním snažili pomoci? To byly otázky, které jsme rodičům položili prostřednictvím ankety. O jejich odpovědi se teď s vámi podělíme.

Na úvod si v trochu „suchých“ číslech představíme naše respondenty. Na anketu nám odpověděli slyšící rodiče, jejichž děti mají sluchovou vadu. Dvacet procent z těchto dětí je neslyšících, 67 procent z nich má závažnou sluchovou vadu a zbylých 13 procent má sluchovou vadu mírnější. Své sluchové postižení má 73 procent z těchto dětí kompenzované sluchadly, 20 procent kochleárními implantáty a 7 procent nosí sluchadlo i kochleární implantát. Děti našich respondentů jsou ve 40 procentech vzdělávané v běžné základní škole, 27 procent navštěvuje školy pro žáky se sluchovým postižením. Třicet tři procent dětí má školní docházku ještě před sebou. K ostatním otázkám již podrobněji.

Celý článek najdete zde: https://www.idetskysluch.cz/kompenzace/zkusenosti-rodicu/jak-vase-neslysici-dite-prozivalo-obdobi-hledani-sebe-sama/

znakující slečna