Dětský mozek je ve vývinu, závislost se rozvíjí rychleji, říká terapeutka Kešnerová

Datum publikace: 18. 12. 2022
Periodikum:
metro.cz
Adiktoložka a terapeutka Michaela Kešnerová se specializuje na klienty se závislostmi. V ambulanci Origanum v Praze pomáhá nejen dospělým, ale jejími klienty jsou často také děti. „Řešíme problémy spojené s užíváním alkoholu, nikotinu a dalších návykových látek, ale také léků a internetu. Tedy závislosti látkové a nelátkové,“ říká pro deník Metro.

Jaká je cesta dětí k závislosti?
Některé se snaží psychoaktivními látkami potlačit či zmírnit negativní emocionální stavy, které prožívají. Vědí, že se jim děje něco, co se jim nelíbí, ale samy si s tím neumí poradit. Nedá se pořádně pojmenovat, co to vlastně je, co se to s nimi děje. Když se dostanou pod vliv psychoaktivní látky, uleví se jim. Emoce se stanou snesitelnými, den se stane snesitelným, večer můžou usnout. To je část cesty některých mladých lidí k závislosti. Jiní mohou začít experimentovat ze zvědavosti.

Hrají v tom roli také jejich rodiče?
Role rodičů v experimentování jejich potomka s psychoaktivními látkami může být hlavní, ale i vedlejší. Někdy je k sobě dítě nepustí, uzavírá se před nimi. Jindy mohou děti vidět, že rodiče sami kouří, pijí alkohol nebo hojně používají elektroniku. Od svých dětí přitom vyžadují abstinenci nebo omezení užívání. Když rodiče potkáváme v ambulanci, role se trochu proměňuje. Mohou sehrávat překvapeného, šokovaného, pečujícího – někdy až příliš, jindy zase moc málo – dospělého, který jako by nerozuměl svému dítěti. Rodiče nevědí, co se s dětmi děje, co se stalo a kdy. Najednou mohou mít pocit, že to je špatně. Mají pocit, že se s potomkem nedá mluvit. Z ničeho nic si mohou připadat jako na druhé koleji, ale opak je pravdou. Dítě je v tuto chvíli moc potřebuje.

Celý článek najdete zde: https://www.metro.cz/detsky-mozek-je-ve-vyvinu-zavislost-se-rozviji-rychleji-rika-terapeutka-kesnerova-gew-/spolecnost.aspx?c=A221212_191348_metro-spolecnost_peskk

alkohol