Chystá se nové centrum dětské podpůrné a paliativní péče

Datum publikace: 08. 12. 2022
Periodikum:
homerlive.cz
Zajistit kvalitní, dostupnou a kontinuální podpůrnou a paliativní péči pro všechny rodiny dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním prostřednictvím erudovaného multidisciplinárního týmu v celém Ústeckém kraji. Tak vypadá hlavní cíl krajského centra dětské podpůrné paliativní péče, které vzniká pod hlavičkou Krajské zdravotní.

Krajské centrum dětské podpůrné a paliativní péče vzniká z potřeby zavést systematickou a koordinovanou péči o dětské pacienty v Ústeckém kraji v souladu se vzniklou koncepcí péče o děti s život ohrožující a život limitující nemocí. Multidisciplinární tým centra bude zajišťovat kontinuitu a koordinaci takové péče o děti a jejich rodiny v období od stanovení diagnózy po fázi pozůstalostní. Centrum počítá s činností konziliární, ambulantní a terénní, zahrnující minimalizaci fyzického, psychického, sociálního a spirituálního strádání. Vedoucí projektu je Jana Pánková Hrabáková, garantem Renata Přibíková, primářka Dětského oddělení Nemocnice Děčín a koordinátorka péče o pediatrické pacienty v KZ.

Celý článek najdete zde: http://www.homerlive.cz/chysta-se-nove-centrum-detske-podpurne-a-paliativni-pece/

chlapec