Kvalita péče o děti v ústavní výchově

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Plný text
https://adoc.pub/kvalita-pee-o-dti-v-ustavni-vychov.html
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference k praktickým hlediskům péče o děti v ústavní výchově

PACNEROVÁ, H., Myšková, L. (eds.) (2016). Kvalita péče o děti v ústavní výchově, sborník z konference. Praha, Národní ústav pro vzdělávání.

Zdroj dat
http://archiv-nuv.npi.cz/t/publikace-ustavka/kvalita-pece-o-deti-v-ustavni-vychove-sbornik-z-konference.html