Behaviorální

Týkající se chování (z anglického behave = chovat se; behaviour = chování).