Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Plný text
https://www.scribd.com/document/437868039/Prevence-v-kontextu-ustavni-a-ochranne-v%C3%BDchovy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Prevence je často zmiňované téma. V praxi ale narážíme na to, že to je téma stále abstraktní, nikoli každodenní a samozřejmé. Přitom právě děti a mladiství, umístění v zařízeních, patří mezi nejvíce ohrožené. V kontextu ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče mluvíme nejen o prevenci ve smyslu zamezení nebo snížení rizikových projevů chování, ale také o prevenci umístění nebo opakovaného umístění dětí do institucionální výchovy. Obětato témata byla v rámci konference zastoupena.

Baltag, T. a kol. (2017). Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy, sborník z konference. Praha, Národní ústav pro vzdělávání.

Zdroj dat
http://archiv-nuv.npi.cz/t/publikace-ustavka/prevence-v-kontextu-ustavni-a-ochranne-vychovy-sbornik-z.html