Způsobů, jak člověku ublížit, je nekonečně

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru k problematice šikanování a jiných forem ubližování ve skupině.

Rozhovor s předním českým odborníkem na problematiku šikanování. Definování šikany jako závislosti a těžké poruchy vztahů ve skupině. Nutnost prevence těchto poruch - otevřená a pravdivá komunikace za podpory učitele. "Ideální" prostředí pro vznik šikany - prostředí potlačující individualitu. Vztah šikanování a věku aktérů. Působení sociálních faktorů. Znaky šikanovaného dítěte. Vliv šikanování na celou skupinu i mimo ni (rodina), poškození skupinových vztahů a vývoj chování jednotlivých účastníků. Vztah okolí k agresorovi (spolužáci, učitelé). Stadia šikanování - ostrakismus, fyzická agrese, vytvoření jádra, přijetí šikanování jako normy, totalita - popis jednotlivých stadií. Autorova původní speciální teorie, diferenciální diagnostika a alternativní léčba šikanování.

Kolář, Michal. Způsobů, jak člověku ublížit, je nekonečně. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2008, 15(5), s. 10-13. ISSN 1210-7506.

Související obsah

Další informace k tématu naleznete ve videorozhovoru:

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Šikana mezi dětmi. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 10. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg.

a/nebo článcích:                         

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml.

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 2. 2013, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001167600&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 15, č. 5 (2008)