Zpráva o stavu prevence rizikového chování ve školách v České republice za školní rok 2019/20 (Údaje evidované Systémem evidence preventivních aktivit na celostátní úrovni)

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Plný text
https://www.preventivni-aktivity.cz/files/ZZ_SEPA_2019-20.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

On-line Systém výkaznictví preventivních aktivit (dále také SV) byl pilotně spuštěn ve školním roce 2014/2015 jako součást projektu “Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017). SV byl vytvořen s cílem usnadnit a systémově zajistit evidenci realizovaných aktivit v oblasti prevence rizikového chování na školách a ve školských zařízeních. Každým rokem jsou realizovány určité obsahové či technické změny SV za spolupráce Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, Centra sociálních služeb Praha a dalších institucí a organizací.

Zdroj dat
https://www.preventivni-aktivity.cz/files/ZZ_SEPA_2019-20.pdf