Život dítěte s cystickou fibrózou očima dětské sestry a rodičů

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek předkládá případ pětileté dívky s cystickou fibrózou (CF). Zabývá se různými obdobími života holčičky s CF a její rodiny, od narození, přes stanovení diagnózy, postižení orgánů a komplikacemi typickými pro onemocnění CF, jejich průběhem a dopadem na celou rodinu. Z vyprávění rodičů je zřejmé, jak zdravotnický profesionál – dětská sestra – svým přístupem a dále náročná léčba ovlivňují kvalitu života celé rodiny.

The contribution presents a case study of a five-year old girl with cystic fibrosis (CF). The case study deals with various periods of the life of the girl with CF and her family. The case study describes the changes in the girl´s life, from birth, through making a diagnosis, being affected by the complications that are typical for CF, their course and the impact on the whole family. The parents´ story shows the influence of a health professional – a paediatric nurse´s attitude and the treatment itself on the quality of life of the whole family.

Související obsah

Problematikou cystické fibrózy se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Aleny Holčíkové s názvem „Děti s cystickou fibrózou

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí“.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201202-0018_Zivot_ditete_s_cystickou_fibrozou_ocima_detske_sestry_a_rodicu.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 2 (2012)