Začátek laktace a riziko hypernatremické dehydratace u novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autor na základě vlastních zkušeností a literárních zpráv poukazuje na možné riziko vzniku hypernatremické dehydratace u novorozenců při jejich nedostatečné saturaci tekutinami v době rozvíjející se laktace, pokud zůstane nedostatečná. Při včasné detekci je stav snadno zvládnutelný dodávkou tekutin, v opačném případě může přejít do těžké poruchy homeostázy vnitřního prostředí s četnými závažnými komplikacemi. Problémem může být rozpoznání stavu, neboť nedostatečná laktace může být skrytá, klinické příznaky dehydratace nevýrazné, vyšetřování laboratorních parametrů není u fyziologických novorozenců obvyklé a sledování hmotnosti dítěte (jako jedinému objektivnímu příznaku) se zdravotníci často vyhýbají. Diskutovány jsou zkušenosti z literatury včetně doporučení k prevenci a profylaxi, kde je kromě jiného důraz kladen na správnou strategii sledování laktace a stavu dítěte s opakovaným ověřováním hmotnosti novorozence zejména v domácím prostředí mezi 5.–10. dnem života.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200506-0013.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 6 (2005)