Vývojová psychologie: dětství a dospívání

Autor/ka
Marie Vágnerová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=PBhyBgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k vývojové psychologii se zřetelem na dětství a dospívání.

Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002396219&local_base=NKC