Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Původní znění vyhlášky (bez novelizací) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb164-06.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-15-listopadu-2006-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-o-socialnich-sluzbach-15761.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=63146&Section=1&IdPara=1&ParaC=2